Списък ЕОУП

Списък на поименния състав на екип за организация и управление на проекта в МОН

Име и фамилия на служителя

Позиция по проекта

Телефон

E-mail

1

Пенка Иванова

Ръководител на проект

02/ 817 47 58
02/ 817 47 50

[email protected]

2

Александър Трингов

Координатор "Техническо изпълнение"

02/ 921 75 67

[email protected]

3

Маня Манева

Координатор "Техническо изпълнение"

02/ 921 74 53

[email protected]

4

Рени Рангелова

Координатор "Техническо изпълнение"

02/ 921 74 99

[email protected]

5

Марияна Ламбова

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 74 10

[email protected]

6

Нели Стойчова

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 74 93

[email protected]

7


Мария Христова-Кирилова

Координатор „Дейност 6

0899 837 569

[email protected]

8

Нели Павлова

Координатор – дирекция „Управление и изпълнение на проекти“

02/424 11 41

[email protected]

9

Борислав Първанов

Координатор – дирекция „Управление и изпълнение на проекти“

02/424 11 39

[email protected]

10

Анелия Семкова

Експерт "Юрист"

02/ 921 76 24

[email protected]

11

Здравка Младенова

Експерт "Юрист"

02/ 921 75 24

[email protected]

12

Илияна Вълчева

Експерт „Информационни и комуникационни технологии“

[email protected]

13

Станка Шейнова

Експерт Дейност 7

02/ 817 47 69

[email protected]

14

Анелия Томова

Експерт Дейност 8

02/ 921 74 40

[email protected]

15

Соня Мелоян

Експерт "Мониторинг и контрол на изпълнението"

02/ 921 75 54

[email protected]

16

Петя Георгиева

Експерт „Човешки ресурси“

02/ 921 77 27

[email protected]

17

Тихозар Кръстев

Експерт "Обща подкрепа"

02/ 817 47 68

[email protected]

18

Диана Стефанова

Експерт "Публичност"

02/ 921 77 44

[email protected]

19

Мирослав Петков

Експерт „Финансово управление“

02/ 921 74 21

[email protected]

20

Марияна Желева

Експерт „Финансово управление“

02/ 921 77 03

[email protected]

21

Йосиф Нунев

Експерт „Дейност 7“

0889 952 555

[email protected]

22

Сехер Адилова

Технически сътрудник

02/ 817 47 71

[email protected]

23

Георги Динев

Технически сътрудник

02/ 817 47 64

[email protected]

24

Росица Янчева-Павлова

Технически сътрудник

02/ 921 76 37

[email protected]