Списък ЕОУП

Списък на поименния състав на екип за организация и управление на проекта в МОН

Име и фамилия на служителя

Позиция по проекта

Телефон

E-mail

1

Грета Ганчева

Ръководител на проект

02/ 921 74 37

[email protected]

2

Пенка Иванова

Заместник-ръководител на проект

02/ 817 47 58 02/ 817 47 50

[email protected]

3

Александър Трингов

Координатор "Техническо изпълнение"

02/ 921 75 67

[email protected]

4

Маня Манева

Координатор "Техническо изпълнение"

02/ 921 74 53

[email protected]

6

Рени Рангелова

Координатор "Техническо изпълнение"

02/ 921 74 99

[email protected]

7

Марияна Ламбова

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 74 10

[email protected]

8

Валери Коцовски

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 76 18

[email protected]

9

Цветелина Николова

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 77 02

[email protected]

10

Нели Стойчова

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 74 93

[email protected]

11

Димитър Енчев

Координатор "Финансово изпълнение"

02/ 921 76 77

[email protected]

12


Мария Христова-Кирилова

Координатор „Дейност 6

0899837569

[email protected]

13

Нели Павлова

Координатор – дирекция „Управление и изпълнение на проекти“

02/424 11 41

[email protected]

14

Борислав Първанов

Координатор – дирекция „Управление и изпълнение на проекти“

02/424 11 39

[email protected]

15

Анелия Семкова

Експерт "Юрист"

02/ 921 76 24

[email protected]

16

Здравка Младенова

Експерт "Юрист"

02/ 921 75 24

[email protected]

17

Стела Колева

Експерт „Информационни и комуникационни технологии“

02/ 921 74 59

[email protected]

18

Росица Илиева

Експерт Дейност 6

02/ 921 75 63

[email protected]

19

Анелия Йотова

Експерт Дейност 7

02/ 921 74 91

[email protected]

20

Анелия Томова

Експерт Дейност 8

02/ 921 74 40

[email protected]

21

Соня Мелоян

Експерт "Мониторинг и контрол на изпълнението"

02/ 921 75 54

[email protected]

22

Петя Георгиева

Експерт „Човешки ресурси“

02/ 921 77 27

[email protected]

23

Тихозар Кръстев

Експерт "Обща подкрепа"

02/ 817 47 68

[email protected]

24

Диана Стефанова

Експерт "Публичност"

02/ 921 77 44

[email protected]

25

Мирослав Петков

Експерт „Финансово управление“

02/ 921 74 21

[email protected]

26

Марияна Желева

Експерт „Финансово управление“

02/ 921 77 03

[email protected]

27

Петко Узунски

Експерт „Финансово управление“

02/ 921 74 90

[email protected]

28

Венка Вучкова

Експерт „Обща подкрепа“

02/817 47 65

[email protected]

29

Костадин Иванов

Експерт „Обществени поръчки“


[email protected]

30

Йосиф Нунев

Експерт „Дейност 7“

02/ 921 74 89

[email protected]

31

Нона Костадинова

Технически сътрудник

02/ 921 74 35

[email protected]

32

Росица Янчева-Павлова

Технически сътрудник

02/ 921 76 37

[email protected]