IT Support

Въпроси относно софтуерната платформа, може да изпращате на e-mail:

[email protected]

Методика

Въпроси относно изпълнението на проекта, може да изпращате на e-mail:

[email protected] Указание
Приложения

За проекта

Информация за проект "Подкрепа за успех"
 

mon.bg →