Методика

Въпроси относно изпълнението на проекта, може да изпращате на e-mail:

[email protected] Указание
Приложения

За проекта

Информация за проект "Подкрепа за успех"
 

mon.bg →
•  Списък училища 2021 / 2022 :
Приложение 1 →
Приложение 2 →

Често задавани въпроси